Petit trailer del DVD de la Protectora

21 de juny 2008

DENÚNCIA DE LA PROTECTORA

Tot seguit podreu consultar la denúncia que ha interposat la protectora contra Maite Gangolells, com la pressumpta responsable dels enverinaments dels gats de Solsona.
No hem volgut fer constar el nom dels testimonis per preservar-los de possibles amenaces.
Esperem que la justícia pugui aclarir aquests fets, i condemnar els culpables.
PROTECTORA D'ANIMALS LYDIA ARGILES
PTDA SANT JUST, 55 A LLEIDA
TEF. 686 23 45 42
CORREU ELECT.
PROTECTORALYDIAARGILES@HOTMAIL.COM

POSSIBLE EVERINAMENT D´ANIMALS DOMÈSTICS, GATS
POSSIBLE EVERINAMENT D´ANIMALS DE LA FAUNA
ATEMPTAT CONTRA LA SALUT PÚBLICA

La presumpta causant de tots aquests fets, ja que dipositava sardines enverinades al seu jardí, sense cap mena de tancat, i per tant, els animals de la fauna, com els gats, o com qualsevol persona, podia tenir contacte directe amb unes sardines que eren dipositades, especialment per la matar gats.
Els nens de …., van presentar-se a la seva llar, amb unes sardines a les mans, posant en perill la vida d’aquests nens.
Des que eren col·locades aquestes sardines, ja no havia cap ocell pels voltants, fets observats per la gent de la mateixa urbanització.
Per tant, la protectora d´animals Lydia Argilés, fa saber els fets, perquè es prenguin les diligències oportunes.
TESTIMONIS VISUALS DE LES SARDINES EVERINADAS I GATS MUTILATS CAMINANT PEL POBLE, ARRASTRANT-SE EN UN BANY DE SANG.

Cinc testimonis dels fets ometem els seus noms per evitar possibles represàlies.


POLICIA LOCAL
VETERINA DE SOLSONA

PRESSUMPTA AUTORA DELS FETS D´ENVERINAMENT
MAITE GANGOLELLS

LA MATEIXA PROTECTORA ES VA POSAR EN CONTACTE AMB EL SR. ALCALDE DE SOLSONA, DUES VEGADES, SENSE HAVER TRET CAP RESULTAT PER SOLUCIONAR EL FET, PER TANT, ES PODRIA DIR QUE EL MATEIX AJUNTAMENT VA FER CAS OMÍS DE L’ENVERINAMENT DELS ANIMALS, FINS I TOT SENSE CAP MENA DE RESPECTE ENVERS A LA PROTECTORA.

AIXÒ HO AFIRMO.
PRESIDENTA LYDIA ARGILES ESCALE